7.4.2020 Provedeno:

  • demolice NK
  • demolice úložných prahů na obou opěrách
  • armatura úložného prahu na metylovské opěře Bude prováděno:  bednění a betonáž opěry
  • armatura frýdlantské opěry
  • příprava na demolici úložných prahů na pilířích