23.3.2020 Z důvodu špatného stavebně - technického stavu byla dne 5.3.2020 zahájena rekonstrukce propustku v Rýmařově – Janovicích. Základové konstrukce vzhledem ke stáří propustku nebyly zdokumentovány.  Stávající svislé konstrukce tvořil volně ložený kámen lokálně vyspravený vymazáním cementovou maltou. Vodorovné nosné konstrukce byly z monolitického betonu z různých období a v rozdílném provedení na mnoha místech popraskané.

Nově bylo provedeno odstranění všech konstrukcí. Po přesměrování a částečném převedení toku do obtokové roury bylo provedeno zpevnění podkladu a betonová pokladní deska. Na podkladní desku byly umístěny prefabrikované betonové profily tzv. Beneše a na nich bude provedena  voděodolná izolace. Svršek propustku bude tvořen novou asfaltovou vozovkou. Předpokládaný termín dokončení je začátkem července 2020.