13.5.2019 Dnešním dnem byly zahájeny práce na rekonstrukci křižovatky silnice č. II/466 (ul. K.M. Lichnovského) a místní komunikace (ul. Komenského) v obci Chuchelná, včetně napojení vjezdu do Rehabilitačního ústavu a k okolním nemovitostem.

Bude provedena nová konstrukce vozovky, osazeny nové vpusti, provede se nové vodorovné a svislé dopravní značení. V rámci úpravy křižovatky budou vybudovány dva nové přechody pro chodce. Dojde rovněž k úpravě trasy chodníků v dotčeném úseku silnice č. II/466 a MK Komenského.

Investorem stavby na silnici č. II/466 je SSMSK, úpravy chodníků a místní komunikace hradí obec Chuchelná.

Termín ukončení prací je k 30.9.2019.

 

Stavba bude probíhat za částečné uzavírky.

Na silnici č. II/466 bude zaveden střídavý provoz jedním jízdním pruhem a řízen semafory.

Na místní komunikaci ul. Komenského bude jednosměrný provoz ve směru od silnice č. II/466.