25.1.2019 Z důvodu neuspokojivého stavebně-technického stavu nosné i spodní konstrukce bude provedena celková demolice stávajícího třípolového mostu, který je umístěn nad železniční tratí a na stejném místě bude postaven nový jednopolový most.

Demolice a stavba mostu bude prováděna za úplné uzavírky silničního provozu a na železniční trati Havířov-Ostrava budou po dohodě se SŽDC probíhat výluky železniční. Objízdná trasa pro motoristy bude ze směru z centra Šenova vedena po ul. Šenovské (sil II/478) přes ulici Václavovickou (sil.III/4701) a místní komunikaci ul. Volenskou. Z opačného směru do centra Šenova je objízdná trasa obdobná v opačném pořadí. Pro pěší bude nad tratí zřízena provizorní lávka. Předpoklad realizace v termínu 04-09/2019.