31.10.2018 Souvislou opravou prošel 1,540 kilometru dlouhý úsek silnice III/4821 ze Štramberku do Závišic na Novojičínsku. V rámci opravy bylo provedeno frézování, lokální sanace a pokládka nových živičných vrstev. V úseku mimo obec bylo provedeno zesílení vozovky o 50mm.

Součástí byla rovněž výšková úprava stávajících vpustí a poklopů revizních šachet a šoupat, reprofilace příkop, napojení na okolní komunikace a nemovitosti, úprava nezpevněných krajnic a bylo provedeno vodorovné dopravní značení a osazení směrových sloupků.

 

Stavba byla financována z prostředků MS kraje a města Štramberk.