14.9.2023 Stavba vyžaduje úplnou uzavírku silničního provozu termínu od 11.9. do 30. 9. 2023. Trasa objížďky silnice I/11, I/48 a I/67, místní komunikace ulice Pod Zámkem, K Oboře, Vídeňská, Myslivecká

Realizace opravy zahrnuje silnici III/4686 Chotěbuz, ulici Chotěbuzská, km 2,645 - 4,780 silničního staničení v délce 2 135 metrů, ve vazbě na první etapu prací realizovanou v roce 2022.

Úsek začíná cca 100 metrů za křižovatkou s MK Pod Zámkem a končí křižovatkou se silnicí I/11 u restaurace Na Vyrubané.

Technologie opravy zahrnuje odfrézování degenerovaného povrchu v tl. 30 mm, novou pokládku vrstev ACL 16+ tloušťky 60 mm a obrusnou vrstvu ACO 8+ tloušťky 30 mm.

Stavbou dojde k zesílení konstrukčních vrstev o 60 mm. V rámci stavby budou zřízeny nové krajnice a položeno vodorovné značení.

 

Od 11.9. do 19.9. probíhají tyto práce:

  • Odfrézování povrchu
  • Stržení krajnic a čištění příkop
  • Dále budou zahájeny sanace podkladu