24.6.2022  Oznámení o uzavírce ulice Ostravská v Českém Těšíně:

Dne 18.7.2022 bude zahájena stavba „Souvislá oprava povrchu silnic Český Těšín III/4684 ul. Ostravská a III/04824, ul. Viaduktová“ úplnou uzavírkou v I. etapě od 18. 07. 2022 – 13. 08. 2022  ul.Ostravská

V rámci I. etapy je navržena úplná uzavírka předmětného úseku s povolením vjezdu pro vozidla stavby a IZS.

Dne 13.08. 2022 bude zákaz vjezdu platit i pro vozidla IZS. Přechody pro chodce budou v prostoru stavby uzavřeny a DZ IP 6 zneplatněno. V místě před uzavřením na ul. Ostravská je navržen dočasný chodník pro chodce. Křížení s MK ul. Mánesová, Komorní, Tyršova bude po celou dobu výstavby uzavřeno.

Objízdné trasy: Objízdná trasa pro Havířov, Těrlicko, Ostravu a centrum bude vedena po silnici I/48 a II/648.

MAPA OBJIZDNÝCH TRAS

Pro ul. Ostravská je navržena objízdná trasa po silnici III/648 a ul. Sokolovská.

Realizace bude celkem ve 4 etapách od 18. 7. do 31. 10. 2022