21.4.2022

  1. ÚSEK (hranice města Klimkovice – křiž. ul. Janovská)

Aktuálně prováděné a provedené práce:

  • Provedená pokládka finální obrusné vrstvy vozovky
  • Zřizování krajnic z asf. recyklátu
  • Oprava mostu ev.č. 478-004 přes vodní tok Polančice (zadláždění chodníku v místě napojení na nově vybudované římsy mostu, provizorní ochranné zábradlí)
  • Předznačení VDZ

 

  1. ÚSEK (křiž. s ul. Janovská – křiž. s ul. Hraničky)

Aktuálně prováděné a provedené práce:

  • Zahájené celoplošné frézování povrchu komunikace
  • Přípravné práce pro zřízení nových silničních obrub – (odtěžení pokladních vrstev a likvidace starých obrub)

   

Organizace dopravy:

 V termínu od 18.4. 2022 došlo ke znovu zprovoznění komunikace na úseku hranice obce Klimkovice – křiž. ul. Janovská

 V termínu od 18.4 došlo k úplné uzavírce komunikace na 2. úseku stavby (úsek křiž. ul. Janovská – křiž. ul. Hraničky) s dobou trvání do 22.5.2022.

V daném úseku stavby je a i nadále bude vyloučena tranzitní doprava. Individuální doprava je vedena po vyznačených objízdných trasách, příjezd k nemovitostem s jediným přístupem z ul. 1. května a zároveň příjezd k nemovitostem na dopravně slepých komunikacích napojených na ul. 1. května je obyvatelům umožněn, vyjma úseků a doby, kdy budou probíhat práce na komunikaci tzn. sanace popř. recyklace podkladních vrstev vozovky, která je prováděna na celou šíři komunikace. V době pokládky nových živičných vrstev, která bude probíhat za úplné uzavírky daného úseku, nebude příjezd umožněn vůbec a bude vyloučena také dopravní obsluha, resp. bude nutné respektovat aktuální stav pokládky asfaltových vrstev, o čemž bude zhotovitel dopředu občany, firmy a ostatní subjekty (které mají výjezd pouze na ul. 1.května) v dostatečném časovém předstihu informovat prostřednictvím informačních letáků ve kterých budou uvedeny veškeré potřebné informace o délce a rozsahu samotného omezení.