30.9.2021 (termín realizace 16.8. – 15.10.2021)

 Aktuálně prováděné a provedené práce:

- Provedena pokládka asfaltových vrstev na 1. úseku stavby (úsek mezi místní kapli po napojení na již opravený kryt provedeny v rámci výstavby dálnice D1)
- Provedeno celoplošné frézování vozovky na 2. úseku stavby (úsek od místní kaple po napojení na silnici II/647 ul. Čs. Armády)
- Dokončování oprav silničního odvodnění na 2. úseku stavby (zemní práce, výměna betonových prvků, rám + mříž) (úsek od místní kaple po napojení na silnici II/647 ul. Čs. Armády).
- Dokončování zřízení silničních obrub vč. kamenné přídlažby (jednořádku) na 2. úseku stavby
- Provádění hloubkové sanace podkladních vrstev vozovky na 2. úseku stavby
- Provedena recyklace podkladních vrstev vozovky za studena na 1. úseku stavby (úsek mezi místní kapli po napojení na již opravený kryt provedeny v rámci výstavby dálnice D1 (probíhá proces zrání)
- Přípravné práce pro plánovanou pokládku asfaltových hutněných vrstev na 2. úseku stavby s plánovaným termínem dokončení 9.10.2021.

 

Organizace dopravy:

V termínu od 16.9.2021 – 30.9.2021 probíhá úplná uzavírka komunikace, a to na I.etapě stavby = úsek mezi místní kapli po napojení na již opravený kryt provedeny v rámci výstavby dálnice D1.

V termínu od 1.10. – 9.10.2021 dojde k úplné uzavírce komunikace, a to na II.etapě stavby = úsek od místní kaple po napojení na silnici II/647 ul. Čs. Armády.

Za dílčí uzavřený úsek této komunikace je obousměrně vyznačena objízdná trasa pro individuální automobilovou a příměstskou dopravu (mimo školní spoje), a to po silnici II/647 (ul. Čs. Armády), sil. III/4654 ul. Lidická/Olbramická) a III/46417 (ul. Josefovická).

V návaznosti na plánovanou uzavírku komunikace v termínu došlo ze strany zhotovitele a zástupců města Klimkovice k informovanosti občanů o chystaném dopravním omezení, po jehož dobu nebude možné odstavovat vozidla na komunikaci a vjíždět k přilehlým nemovitostem. Prosíme proto všechny obyvatelé a účastníky silničního provozu, aby po danou dobu uzavírky respektovali aktuální stav prací a dbali pokynu pracovníků spol. JANKOSTAV s.r.o.