28.7.2021 Upozorňujeme na dopravní opatření v souvislosti se souvislou opravou silnice III/48416 v Metylovicích od odbočky na Lhotku směrem na Palkovice v úseku km 2,420 – 4,360.

Oprava spočívá v odfrézování 80 mm asfaltových vrstev, sanaci opěrných zdí, opravě propustků, provedení recyklace vozovky, pročištění příkopů, osazení směrových sloupků, nových šachetních poklopů a svodidel, pokládce asfaltových vrstev v tloušťce 100 mm a nastříkání vodorovného dopravního značení.

Práce budou probíhat za částečného omezení silničního provozu. Doprava bude řízena světelným signalizačním zařízením a přechodným dopravním značením.

Termín provádění opravy komunikace: 26.7.2021 – 30.9.2021.

Termín úplné uzavírky silnice pro pokládku finálních vrstev bude stanoven samostatným rozhodnutím stavebního úřadu Frýdlantu nad Ostravicí.