8.7.2021 Stavba bude zahájena dne 19. 7. 2021 a až do 8.8.2021 bude povolen průjezd vždy po jedné polovině vozovky. Poté se však přechodné dopravní značení bude v návaznosti na postupu stavby zásadně měnit každý následující den!

Upozorňujeme, že postup prací může být ovlivněn nepříznivým počasím, zejména deštěm, přičemž tím může dojít k posunu v harmonogramu navazujících technologií.

Od řidičů i chodců to proto bude vyžadovat zvýšenou pozornost a opatrnost!

Pokládka ložné vrstvy:

1.úsek v pondělí 9.8.2021 - Pokládka ložné vrstvy

  • od křižovatky se silnicí I/11 po křižovatku s ul. Astronautů směr Karviná
  • průjezd křižovatkou ul. Dělnická x Astronautů nebude omezen.

Bude uzavřena křižovatka silnice III/4746 ul. Dělnická s místní komunikací ul. Mánesova

 

2.úsek  v úterý 10.8.2021 - Pokládka ložné vrstvy

  • od křižovatky s ul. Astronautů po okružní křižovatku směr Karviná
  • průjezd křižovatkou ul. Dělnická x Astronautů nebude omezen.

Z ul. Karvinská (odbočení na Karvinou bude zakázáno) bude možné jet z okružní křižovatky pouze na ul. Dělnická směr do centra.

Z ul. Moskevská (odbočení do města bude zakázáno) bude možné jet z okružní křižovatky pouze na ul. Dělnická směr Karviná

 

3.úsek  ve středu 11.8.2021 - Pokládka ložné vrstvy

  • od okružní křižovatky po křižovatku s ul. Marie Kudeříkové směr centrum
  • průjezd křižovatkou ul. Dělnická x Marie Kudeříkové nebude omezen.

Z ul. Moskevská (odbočení do města bude zakázáno) bude možné jet z okružní křižovatky pouze na ul. Dělnická směr Karviná.

Vjezd na okružní křižovatku z ul. Karvinská bude uzavřen.

 

4.úsek  ve čtvrtek 12.8.2021- Pokládka ložné vrstvy

  • od křižovatky s ul. Astronautů po křižovatku se silnicí I/11 směr centrum
  • průjezd křižovatkou ul. Dělnická x Marie Kudeříkové nebude omezen.

Bude uzavřena křižovatka ul. U Stromovky a silnice III/4746 ul. Dělnická

 

Pokládka obrusné vrstvy bude rozdělena na stejné úseky za stejných uzavírek a bude probíhat v termínech:

1.úsek  v sobotu 14.8.2021

2.úsek  v neděli 15.8.2021

3.úsek  v pondělí 16.8.2021

4.úsek  v úterý 17.8.2021

 

Děkujeme předem všem účastníkům silničního provozu za trpělivost a respektování dopravního značení, které umožní opravit silnici v relativně krátkém čase.

Na stavbě pak budou ještě probíhat následné dokončovací práce, ovšem již s minimem dopravního omezení.

 

Uzavírka ul. Dělnická je koordinována s povolenou uzavírkou ulice Hlavní, silnice I/11 v rámci stavby „20109 – I/11 Havířov-průtah“, jak bylo dohodnuto na jednání dne 28.6.2021 na Magistrátu města Havířov.

Investorem této stavby je Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Ostrava (ŘSD).

Od 18.8.2021 už po novém povrchu vozovky na III/4746 (prozatím bez VDZ) povede část objízdné trasy zmíněné stavby ŘSD.