8.6.2021 Upozorňujeme na dopravní opatření v souvislosti opravou silnice „Souvislá oprava silnice III/45714 Třemešná – průtah“.  Jedná se o souvislou opravu stávající silnice III/45714 v úseku km 4,968 -6,440, tj. v celkové délce 1471 m.

Oprava spočívá v intravilánu odfrézováním, pokládky dvou nových asfaltových vrstev, v extravilánu zesílením vozovky komunikace, provedení lokálních sanací, reprofilace nestmelené podkladní vrstvy a pokládce nových asfaltových vrstev ACL a ACO včetně zřízení nezpevněných krajnic a obnovy vodorovného dopravního značení. Součástí opravy bude také rekonstrukce 3 ks a stavební údržba 1 ks propustků.

Stavba bude dokončena do 10.9. 2021.

 

Oprava vozovky bude probíhat za úplné uzavírky:

bude umožněn pouze průjezd IZS a místním obyvatelům k jejich nemovitostem

objízdná trasa v délce 11 km po silnicích I/57 a II/457 přes Jindřichov

úplná uzavírka silnice II/45714 bude probíhat v termínu od 28.6. 2021 do 15.8. 2021