30.4.2021 Upozorňujeme na dopravní opatření v souvislosti opravou silnice „Opravy povrchu silnice III/44512 Dolní Moravice Nová Ves“. Jedná se o úsek v délce 2000 m ve staničení km 1,150-3,150 (od mostu 44512-1 po SDZ IS 12a začátek obce Nová Ves) a navazuje na předchozí etapu opravy z loňského roku. 

Oprava spočívá v  odfrézování komunikace, provedení lokálních sanací, recyklace za studena a pokládce nových asfaltových vrstev ACL v tl. 60mm a ACO v tl. 40 mm včetně zřízení nezpevněných krajnic.

Stavba bude dokončena do 31. 7. 2021.

 

Oprava vozovky bude probíhat za úplné uzavírky:

bude umožněn pouze průjezd autobusů, místním obyvatelům a majitelům chat směr Nová Ves

objízdná strana se nestanovuje

plná uzavírka silnice II/451 bude probíhat v termínu od 03. 05. 2021 do 06. 06. 2021

 

Místo stavby: