7.12.2020 Aktuálně prováděné a provedené práce:

  • Provedení pokládky asfaltových vrstev vozovky v rozsahu řešené stavby (po úroveň obrusné vrstvy vozovky)
  • Zřizování chodníkového tělesa v severovýchodní části křižovatky (výstavba opěrné zídky)
  • Dokončení budování středového ostrova křižovatky (probíhají terénní úpravy)
  • Vybudování středových ostrůvku na jednotlivých ramenech křižovatky (pokládka dlažby uvnitř ostrůvku)
  • Zahájení výstavby oplocení podél chodníkového tělesa v severovýchodní části křižovatky (příprava pro betonáž patek pro následné osazení sloupků)
  • Zahájení výstavby autobusového zálivu (zřizování konstrukčních vrstev vozovky, pokládka obrub v místě nástupní hrany AZ, příprava pro betonáž CB krytu)

 

Organizace dopravy:

Stavební práce jsou prováděny za částečného omezení dopravy se zachováním průjezdnosti křižovatky ve všech směrech.

V souvislosti s výstavbou okružní křižovatky v místě křížení ulic Kyjovická x Družební (k.ú. Krásné Pole), dojde v náhradním termínu 5.12.2020 (sobota) v době od 6.00 – 18.00 hod. k úplné uzavírce komunikace III/4692 a III/466145 ve všech směrech z důvodu plánované pokládky finálních asfaltových vrstev vozovky. Původně uváděný termín 1.12.2020 (úterý) je zrušen z důvodu nevhodných klimatických podmínek pro pokládku použité asfaltové směsi na dané stavbě.

Doprava bude proto v uvedeném termínu vedena po předem stanovené objízdné trase ve směru od Kyjovic po sil. II/465 směr ul. Opavská, v případě projetí tohoto cíle pak mají možnost řidiči využít průjezd přes obec Dolní Lhota (sil. III/46612) ul. Čs. Tankistů (ul. 9.května) směr ul. Opavská a nebo také přes obec Čavisov ve směru na Zbyslavice – Klimkovice.

Tuto objízdnou trasu budou moci řidiči využívat i v opačném směru.