1.12.2020 Dovolte nám abychom Vám prostřednictvím této cesty oznámili, že v souvislosti s výstavbou okružní křižovatky v místě křížení ulic Kyjovická x Družební (k.ú. Krásné Pole), dojde v náhradním termínu 5.12.2020 (sobota) v době od 6.00 – 18.00 hod. k úplné uzavírce komunikace III/4692 a III/466145 ve všech směrech z důvodu plánované pokládky finálních asfaltových vrstev vozovky. Původně uváděný termín 1.12.2020 (úterý) je zrušen z důvodu nevhodných klimatických podmínek pro pokládku použité asfaltové směsi na dané stavbě.

Doprava bude proto v uvedeném termínu vedena po předem stanovené objízdné trase ve směru od Kyjovic po sil. II/465 směr ul. Opavská, v případě projetí tohoto cíle pak mají možnost řidiči využít průjezd přes obec Dolní Lhota (sil. III/46612) ul. Čs. Tankistů (ul. 9.května) směr ul. Opavská a nebo také přes obec Čavisov ve směru na Zbyslavice – Klimkovice.

Tuto objízdnou trasu budou moci řidiči využívat i v opačném směru.

Řidičům proto v souvislosti s dopravním omezením děkujeme za trpělivost.