20.10.2020 Ve dnech 23.10.-25.10.2020 ( v případě špatného počasí náhradní termín 30. 10. 2020 od 18:00 – 1. 11. 2020 do 22:00 hodin ) bude probíhat plánovaná oprava živičného  povrchu v rámci akce  Velkoplošná oprava povrchu vozovky v křiž. sil. II/647( ul. Plzeňská) x sil. II/479 (ul. 28. října, Nová Ves u vodárny) směr na Přívoz.

 

 Tato oprava si vyžádá uzávěru pozemní komunikace sil. II/479 (ul. 28.října) ve směru od ul. U Koupaliště s převedením veškerého provozu na objízdnou trasu a usměrnění provozu přechodným dopravním značením na příjezdu do výše uvedené křižovatky ve směru od Zábřehu, Poruby a Přívozu.

 

Práce jsou rozděleny do tří dnů.

 

• Dopravní omezení 1. den, termín 23. 10. 2020

Čas od 18:00 – 21:00 hodin – frézování povrchu v prostoru křižovatky v úseku přechod pro chodce přes ul.28. října ve směru od centra po cca 1/2 jízdního pásu na výjezdu směr Přívoz.

Omezení provozu:

Sil. II/479 ul. 28. října od centra – úplná uzávěra.

Veškerý provoz vč. BUS veden v křiž. ul. 28. října x ul. U Koupaliště vlevo na ul. U Koupaliště a poté v křiž. ul. Plzeňská x ul. U Koupaliště dle svých cílů.

Sil. II/479 ul. 28. října ve směru od Poruby – snížení počtu jízdních pruhů pro levé odbočení směr Přívoz.

Sil. II/647 ul. Plzeňská – snížení počtu jízdních pruhů pro levé odbočení směr Poruba.

 

Čas od 21:00 hod. 23. 10. 2020 do 24. 10. 2020, čas 06:00 hodin frézování povrchu v prostoru křižovatky v druhé polovině jízdního pásu na výjezdu na ul. Mariánskohorskou směr Přívoz. Oprava revizní šachty v místě, technologická přestávka.

Omezení provozu:

Sil. II/479 ul. 28. října od centra – uzávěra pruhu pro levé odbočení, zákaz jízdy přímo směr Poruba.

Veškerý provoz vč. BUS veden vpravo na sil. II/647 ul. Mariánskohorskou a přes MÚK Mariánskohorská x Severní spoj zpět k ul.28. října.

Sil. II/479 ul. 28. října ve směru od Poruby – snížení počtu jízdních pruhů pro levé odbočení směr Přívoz.

Sil. II/647 ul. Plzeňská – snížení počtu jízdních pruhů pro levé odbočení směr Poruba.

Sil. II/647 ul. Mariánskohorská – snížení počtu jízdních pruhů pro přímou jízdu.

 

• Dopravní omezení 2. den, termín 24. 10. 2020, čas 06:00 – 25. 10. 2020, 06:00 hodin

Pokládka  asfaltobetonu v prostoru uzávěry křižovatky přecházející z předchozího dne.

Omezení provozu:

Sil. II/479 ul. 28. října od centra – uzávěra pruhu pro levé odbočení, zákaz jízdy přímo směr Poruba.

Veškerý provoz vč. BUS veden vpravo na sil. II/647 ul. Mariánskohorskou a přes MÚK Mariánskohorská x Severní spoj zpět k ul.28. října. Předběžné info. v křiž. ul. 28. října x ul. U Koupaliště o uzávěře levého odbočení na následující křižovatce.

Sil. II/479 ul. 28. října ve směru od Poruby – snížení počtu jízdních pruhů pro levé odbočení směr Přívoz.

Sil. II/647 ul. Plzeňská – snížení počtu jízdních pruhů pro levé odbočení směr Poruba.

Sil. II/647 ul. Mariánskohorská – snížení počtu jízdních pruhů pro přímou jízdu.

 

• Dopravní omezení 3. den, termín 25. 10. 2020, čas 06:00 – 25. 10. 2020, 22:00 hodin

Omezení provozu:

Sil. II/479 ul. 28. října od centra – úplná uzávěra.

Veškerý provoz vč. BUS veden v křiž. ul. 28. října x ul. U Koupaliště vlevo na ul. U Koupaliště a poté v křiž. ul. Plzeňská x ul. U Koupaliště dle svých cílů: - vpravo na Brno a vlevo na Opavu. Sil. II/479 ul. 28. října ve směru od Poruby – snížení počtu jízdních pruhů pro levé odbočení směr Přívoz.

Sil. II/647 ul. Plzeňská – snížení počtu jízdních pruhů pro levé odbočení směr Poruba.

Omezení MHD

V rámci akce nedojde k přemístění a rušení zastávek MHD. Budou však změněny trasy autobusů ve směru od centra.

Provoz tramvají zůstane zachován.

Všem účastníkům silničního provozu děkujeme za trpělivost po celou dobu realizace této stavby.