12.10.2020 Upozorňujeme na úplnou uzavírku silnice č. II/474 v Orlové (ulice Hraniční) od křižovatky s ul. Hořovského po sjezd do sběrného dvora Sicher kovy z důvodu opravy železničního přejezdu P10603.

Termín uzavírky: 13.10. - 16.10.2020

Objízdná trasa je vedena po silnici č. III/47214 (ulice Jana Čapka) a silnici č. I/59 (ulice Ostravská).

 

Místo stavby s vyznačením objížďky: