15.9.2020 Z důvodu neuspokojivého stavebně-technického stavu vozovky silnice II/476 v katastru obce Dolní Líštná na Třinecku bude v období od 16.9. – 10.10.2020 provedena její celková oprava. Stavba bude prováděna úseku km 4,175 – 4,950 v délce cca 800m.

Bude provedeno odfrézování starých asfaltových vrstev, zálivka trhlin a oprava žulové přídlažby kolem chodníků. Následně bude prováděna pokládka nové ložné a obrusné vrstvy a obnova  vodorovného dopravního značení.

 

Dopravní opatření:

Práce budou probíhat za částečné uzávěry, doprava bude řízena kyvadlově semafory.

Termín dopravního omezení: 16.09.2020 - 10.10.2020 po etapách takto:

  • 16.09.2020 – 18.09.2020 bude realizováno frézování stávajícího povrchu vozovky v celém úseku silnice za provozu.
  • 21.09.2020 – 28.09.2020 bude prováděna pokládka asfaltových vrstev živice po polovinách vozovky, řízení silničního provozu bude kyvadlově semafory. Dojde k přemístění autobusové zastávky Dolní Líštná, Mravcůvka v obou směrech jízdy.
  • do 10.10.2020 budou probíhat dokončovací práce za krátkodobého jednostranného zúžení jízdních pruhů.

 

Místo stavby