10.9.2020 Byly zahájeny práce na opravě povrchu silnice III/44512 mezi obcemi Dolní Moravice a Nová Ves na Bruntálsku. Úsek 1 v intravilánu Dolní Moravice je dlouhý 909 m,  vede od km 0,000 po km 0,909 mezi křižovatkami se sil. II/445 a III/37020. Úsek 2 délky 435 m je v Nové Vsi pod rozhlednou ve staničení km 4,745 – 5,180.

Oprava Úseku 1 spočívá ve vyfrézování vrstev vozovky v tl. 50mm, provedení lokálních sanací a pokládce nových asfaltových vrstev ACL v tl. 60mm a ACO v tl. 50mm, zřízení nezpevněných krajnic.

V Úseku 3 budou provedeny lokální sanace a pokládka vyrovnávací asfaltové vrstvy ACL v tl. 0-60mm a ACO v tl. 50mm, zřízení nezpevněných krajnic.

 

Stavba bude dokončena do 31.10.2020.

 

Oprava vozovky bude probíhat za částečné a úplné uzavírky úseku:

V Úseku 1 bude úplná uzavírka, objízdná trasa je stanovena po silnici II/445 směr Malá Morávka a dále po silnici III/37020.

V Úseku 3 bude částečná uzavírka, doprava bude řízena kyvadlově semafory, úplná uzavírka pouze po dobu pokládky asfaltových vrstev.

 

Místo stavby s vyznačenou objížďkou: