1.9.2020 Upozorňujeme na úplnou uzavírku silnice č. III/47212 v Karviné-Doly z důvodu realizace stavby „Oprava DS – sklonových poměrů silnice III/47212 ul. Solecká cca km 1,85“.

 Termín uzavírky: 2.9. – 6.9.2020

 Objízdná trasa: Po silnicích II/474, I/59 a III/4749.

 Místo stavby s vyznačenou objížďkou: