3.7.2020 Práce na této stavbě byly započaty v termínu 1.7.2020 a samotný termín ukončení výstavby této stavby je dle SOD naplánován v termínu 31.8.2020.

Aktuálně prováděné a provedené práce:

  • Provedení frézování povrchu na 1. etapě stavby (úsek mezi ulicemi Polní po hranici obce Šenov)
  • Odstraňování zbytku asfaltu okolo silničního odvodnění, kamenné přídlažby a v místě napojení na místní komunikace a vjezdy (přípravné práce pro recyklaci za studena)
  • Oprava silničního odvodnění komunikace (uliční vpustě)
  • Profilace krajnic a příkop
  • Odstranění náletové vegetace v místě plánované opravy propustku
  • Přípravné práce pro vyvěšení kabelu el. komunikací spol. CETIN v místě propustku

 Organizace dopravy:

Stavební práce jsou prováděny za úplné uzavírky ul. Václavovické (silnice III/4701). Za uzavřený úsek ulice Václavovické je vyznačena objízdná trasa pro individuální automobilovou dopravou po ulici Vratimovské, ul. Frýdecké a ul. Volenské. V souvislosti s uzavírkou došlo také ke změně trasování linky MHD č. 28, která v rámci uzávěry v obou směrech využívá objízdnou trasu po ulici Volenská – Frýdecká – Vratimovská. Zastávky „U Blažka“ a „U Slívy“ v obou směrech nejsou po dobu uzávěry dočasně obsluhovány.

Termín uzavírky silnice III/4701 ul. Václavovické: 1.7.2020 (7.00 hod.) – 31.8.2020 (20.00 hod.)