24.6.2020 Z důvodu neuspokojivého stavebně-technického stavu vozovky a zvýšení bezpečnosti silničního provozu na ul. Václavovická v obci Václavovice bude v období od 1.7. – 31.8.2020 provedena její celková oprava. Stavba bude prováděna na silnici III/4701 v úseku od konce města Šenov/začátkem obce Václavovice po křižovatku se sil. IIII/47310 ul. Vratimovská, a to v celkové délce cca 1,1 km.

Oprava (zahrnující také žulový jednořádek, poškozené obruby a oprava propustku v km 2,200) bude spočívat především ve vyfrézování stávajících živičných vrstev vozovky a po provedení recyklace položení vrstev nových. Následně bude v celém řešeném úseku stavby provedena obnova vodorovného a svislého dopravního značení.

Stavební práce si vyžádají úplnou uzavírku silnice III/4701 ul. Václavovické v úseku mezi ul. Vratimovskou (sil. III/47310) a ul. Hraniční. Za uzavřený úsek ulice Václavovické bude vyznačena objízdná trasa pro individuální automobilovou dopravou po ulici Vratimovské, ul. Frýdecké a ul. Volenské.

Zároveň dojde ke změně trasování linky MHD č. 28, která bude v rámci uzávěry v obou směrech využívat objízdnou trasu po ulici Volenská – Frýdecká – Vratimovská. Zastávky „U Blažka“ a „U Slívy“ v obou směrech nebudou po dobu uzávěry dočasně obsluhovány.

 

Termín uzavírky silnice III/4701 ul. Václavovické:

1.7.2020 (7.00 hod.) – 31.8.2020 (20.00 hod.)

Všem účastníkům silničního provozu děkujeme za trpělivost po celou dobu realizace této stavby.

Místo stavby s vyznačenou objížďkou: