24.6.2020 V pondělí 29.6.2020 budou zahájeny práce na opravě povrchu silnice III/0489 v obci Hůrka na Novojičínsku. Stavba bude provedena v úseku od křižovatky se silnicí III/0488 v km 2,533 do křižovatky se silnicí III/05715 v km 3,937. Celková délka opravovaného úseku je 1,4 km.

Bude provedeno vyfrézování starých vrstev vozovky, lokální sanace podloží, pokládka nových asfaltových vrstev.  Dojde rovněž k reprofilaci příkopů, zřízení nezpevněných krajnic, osazení směrových sloupků a obnově vodorovného dopravního značení.

Stavba bude dokončena do 30.9.2020.

Oprava povrchu silnice III/0489 bude probíhat za úplné uzavírky dotčeného úseku.

Objízdná trasa je stanovena od Jeseníku nad Odrou-Hůrka po silnici III/0489 směr Starý Jičín, dále po silnici III/04816, I/48, I/57 směr Šenov u Nového Jičína a po silnici III/05715 směr Bernartice nad Odrou a Jeseník nad Odrou-Hůrka, dále po silnici III/0489 směr Jeseník nad Odrou, III/0485 směr Polouvsí, po silnici III/0486 směr Starojická Lhota, III/04816 směr Starý Jičín, nebo po silnici III/0488 směr Jeseník nad Odrou-Hůrka.

 

Místo stavby: