24.6.2020 V pondělí 29.6.2020 budou zahájeny práce na souvislé opravě silnice III/4451 mezi Rudou a Tvrdkovem na Bruntálsku. Opravovaný úsek je dlouhý 1660 m, mezi staničením v km 19,550-21,210 a navazuje na úseky, které byly opraveny v roce 2019.

Vozovka je plošně porušena poruchami, nerovnostmi a plošnými trvalými deformacemi charakteru vyjetých kolejí.

Oprava bude provedena recyklací za studena na místě a pokládkou nových krytových asfaltových vrstev, dojde k navýšení nivelety komunikace o 90 mm. Součástí opravy bude také pročištění příkopů, úprava nezpevněných krajnic a dosypání recyklátem, napojení na sjezdy, výměna svodidla, zřízení vodorovného dopravního značení.

Termín ukončení opravy je stanoven na 31.8.2020.

 

Oprava vozovky bude probíhat za úplné uzavírky úseku:

Ve dnech 29.06.2020 - 08.08.2020 a 17.08.2020-31.08.2020 bude úplná uzavírka mimo vozidla BUS, IZS a vozidla stavby.

Objízdná trasa vede po silnici III/4451 do Tvrdkova, II/370 Horní Město, Rýmařov, II/445 a II/449 do Dlouhé Loučky a III/4451 Dlouhá- Loučka Křivá, Ruda.

 

V termínu 08.08.2020 - 16.08.2020 bude úplná uzavírka.

Objízdná trasa pro všechna vozidla mimo BUS - po silnici III/4451 do Tvrdkova, II/370 Horní Město, Rýmařov, II/445 a II/449 do Dlouhé Loučky a III/4451 Dlouhá-Loučka Křivá, Ruda.

Objízdná trasa pro BUS – Dlouhá Loučka ul. Na Křivou silnice III/4451, dále směr na Plinkout po MK, v obci Plinkout po III/4491 na Břevenec, z Břevence po III/44629 a II/370 na Tvrdkov.

 

Místo stavby