24.6.2020 V pondělí 29.6.2020 budou zahájeny práce na opravě povrchu silnice III/04815 mezi obcemi Loučka a Bernartice nad Odrou na Novojičínsku. Řešený úsek vede od km 0,340 na konci obce Loučka do křižovatky se silnicí III/05715 v Bernarticích nad Odrou. Délka opravovaného úseku je 4,289 km.

Oprava spočívá ve vyfrézování vrstev vozovky, provedení lokálních sanací a pokládce nových asfaltových vrstev, pročištění příkopů,  zřízení nezpevněných krajnic a obnově vodorovného dopravního značení. Součástí stavby je vybudování dvou nových propustků v km 2,180 a 2,299.

 Stavba bude dokončena do 30.9.2020.

 Oprava vozovky bude probíhat za částečné a úplné uzavírky úseku:

Ve dnech 29.6.2020 – 30.9.2020 bude částečná uzavírka, úsek v obci Bernartice nad Odrou bude zprůjezdněn pro BUS a dopravní obsluhu.

Z toho v termínech 11.7.2020 - 19.7.2020 a 17.8.2020 - 25.8.2020 bude uzavírka úplná.

Objízdná trasa je stanovena po silnici III/04816 směr Starý Jičín, dále silnice I/48 směr Nový Jičín, silnice I/57 směr Šenov u Nového Jičína a silnice III/05715 směr Bernartice nad Odrou a zpět po stejné trase.

 

Místo stavby: