24.6.2020 V termínu od 1.7.2020 6.00 hodin do 31.8.2020 18.00 hodin bude úplně uzavřena silnice č. III/4749 v obci Stonava z důvodu rekonstrukce mostního objektu ev.č. 4749-4 přes místní potok ve Stonavě. Objízdná trasa je vedena po silnicích II/475, II/474 a III/4748.

Místo stavby s vyznačením objížďky: