1.6.2020 Byly zahájeny stavební práce na akci „Rekonstrukce a modernizace silnice II/477, Frýdek-Místek“. Místem stavby je silnice II/477 z Frýdku od křižovatky u Kauflandu do Lískovce po křižovatku s ulicí K Sedlištím včetně.

Práce jsou rozděleny na 7 etap:

  1. etapa v termínu 1.6. - 6.7.2020
  2. a 5. etapa v termínu 6.7. - 29.7.2020
  3. a 6. etapa v termínu 29.7 - 21.8.2020
  4. a 7. etapa v termínu 21.8. - 15.9.2020

Od 16.9.2020 budou prováděny dokončovací práce. Práce na rekonstrukci budou ukončeny 29.9.2020.

 

V rámci 1. etapy je plánována plná uzavírka silnice pro pokládku asfaltových vrstev v termínu 5.-6.7.2020, kdy jsou státní svátky.

Mimo tyto dny bude pouze částečná uzavírka vozovky, kdy bude 1 pruh zabrán pro stavební práce a zbývající 2 pruhy budou sloužit obousměrnému provozu.

Práce na ostatních etapách budou probíhat pouze za částečné uzavírky silnice po polovinách vozovky za použití semaforů.

V rámci této stavby budou rovněž prováděny stavební práce na opravě mostu 477-021 v Lískovci, tyto však nebudou mít vliv na dopravní situaci.

Investorem stavby je Moravskoslezský kraj, akce je spolufinancována ze zdrojů Evropské unie.

 

 

Místo stavby s vyznačením jednotlivých etap rekonstrukce