30.4.2020 Aktuálně prováděné práce:

  • Osazení zábradlí u silničního mostu přes trať ČD
  • Provedení konstrukčních vrstev tramvajové spodku v úseku mezi mosty přes ul. Rudná a trať ČD vč. osazení kolejnic pevné jízdní dráhy na mostních objektech i mimo ně
  • Provedena demontáž provizorní tramvajové trati vč. zkušební jízdy tramvaje na nově vystavěné trati
  • Provádění úprav povrchu v místě přejezdu tramvajové trati
  • Přípravné práce pro dokončení pokládky finálních asfaltových vrstev vozovky na východní straně stavby za účelem převedení provozu na „východní stranu stavby“ v termínu 6.5.2020
  • Přípravné práce pro dokončení pokládky finálních asfaltových vrstev vozovky na západní straně stavby v době převedení provozu na „východní stranu stavby“
  • Dokončování dláždění chodníkových ploch a terénních úprav v navazujících úsecích stavby na původní povrchy

>> Fotodokumentace k náhlednutí <<

 Organizace dopravy do konce výstavby:

- V termínu 6.5.2020 dojde k převedení provozu na „východní mosty“. Ve směru do Výškovic bude vyhrazen jízdní pás pro IZS a BUS DPO a.s. Průjezd individuální osobní dopravy bude  umožněn pouze ve směru na Vítkovice vč. možností využití sjezdové rampy na ul. Rudná.  Sjezdová severozápadní rampa na ul. Rudná ze směru od Vítkovic zůstane i nadále v provozu.

- V termínu 15.5.2020 dojde k úplnému zprovoznění Výškovických mostů. Veškerá doprava bude již vedena bez dopravního omezení v obou směrech