30.4.2020 Upozorňujeme na dopravní opatření v souvislosti s dokončením II. etapy „Opravy povrchu silnice II/451“ v úseku na ul. Nádražní ve Vrbně pod Pradědem. Jedná se o úsek v délce 700 m ve staničení km 8,207 – 9,020, tj. navazuje na předchozí etapu opravy z loňského roku až ke kruhovému objezdu.

V rámci stavby bude rovněž jako v předchozí části provedena obrusná asfaltová vrstva s příměsí nanosilik v pojivu.

Plná uzavírka silnice II/451 bude probíhat v termínu od 04. 05. 2020 do 06. 06. 2020 ve třech etapách:

  1. etapa: od 04. 05. 2020 do 17. 05. 2020, v úseku od sjezdu na parc. č. 856/3 v k. ú. Vrbno pod Pradědem po křižovatku s místní komunikací ul. Sadová (včetně prostoru této křižovatky) s umožněním průjezdu pravidelných autobusových linek.
  1. etapa: od 18. 05. 2020 do 04. 06. 2020, v úseku od křižovatky s místní komunikací ul. Sadová po kruhový objezd, s převedením pravidelných autobusových linek na objízdnou trasu po místních komunikacích ul. Bezručova, ul. Sadová, a s přemístěním autobusové zastávky „Vrbno pod Pradědem, centrum“ na místní komunikaci ul. Bezručova.
  1. etapa: od 05. 06. 2020 do 06. 06. 2020, v úseku od sjezdu na parc. č. 856/3 v k. ú. Vrbno pod Pradědem po kruhový objezd, s převedením pravidelných autobusových linek na objízdnou trasu po místních komunikacích ul. Bezručova, ul. Husova, a s přemístěním autobusových zastávek „Vrbno pod Pradědem, centrum“ na místní komunikaci ul. Bezručova a „Vrbno pod Pradědem, žel. stanice“ na místní komunikaci ul. Husova.

Řidičům děkujeme za pochopení a trpělivost.