31.7.2019 V rámci stavby „Souvislá oprava povrchu silnice III/443 Opava – Otice“ dojde ke krátkodobé úplné uzavírce křižovatky sil. II/443 (ul. Hlavní) a sil. II/461 (ul. Slavkovská, ul. Kylešovská) v obci Otice, která proběhne ve dvou etapách: 

1. etapa:

V úseku od místní kaple po žel. přejezd ev.č. 443-061 bude prováděna pokládka živičného povrchu vozovky na levé polovině vozovky ve směru Opava, dojde k úplné uzávěře sil. II/461 (ul. Slavkovská) před křižovatkou se sil. II/443 (ul. Hlavní).

Termín: 2.8.2019 od 8,00 hod. - 3.8.2019 do 8,00 hod.

Objízdná trasa bude vedena v obci Slavkov po sil. I/46 (směr Opava) na začátku Opavy po odbočení vpravo na sil. II/443 do obce Otice, dtto v opačném směru.

 

2. etapa:

V úseku od místní kaple po žel. přejezd ev.č. 443-061 bude prováděna pokládka živičného povrchu vozovky na pravé polovině vozovky ve směru Opava, dojde k úplné uzávěře sil. II/461 (ul. Kylešovská) před křižovatkou se sil. II/443 (ul. Hlavní).

Termín: 3.8.2019 od 8,00 hod. - 4.8.2019 do 8,00 hod.

Objízdná trasa bude vedena po sil. II/ 461 v obci Otice (směr Kylešovice) před koncem obce dále po sil. III/4611 (ul. Opavská) do Opavy, u městského hřbitova po odbočení vlevo po MK (ul. Purkyňova), dále po odbočení vlevo po sil. I/46 (ul. Olomoucká) směr Slavkov, dále po odbočení vlevo na sil. II/443 směr Otice, dtto v opačném směru.

 

Silnice II/443 (ul. Hlavní) v obci Otice bude po celou dobu provádění stavebních prací průjezdná v obou směrech, provoz bude veden kyvadlově v druhém jízdním pruhu a řízen SSZ.

 

Místo uzavírky: