19.07.2019 Aktuálně prováděné práce na komunikaci:

 • Příprava pro umístění indukčních smyček SSZ
 • Prováděná pokládka asfaltových vrstev vozovky v místě levého jízdního pruhu ve směru na Opavu, předpoklad dokončení v termínu 18.7.2019
 • Postupné prořezávání a ošetřování pracovních spár asf. zálivkou za horka
 • Provedena instalace indukčních smyček světelného signalizačního zařízení
 • V termínu od 24.7. – 6.8.2019 dojde k úplné uzavírce křižovatky ulic Martinovská x Opavská. Zachováno bude vždy pouze pravé odbočení z a do ul. Martinovská a z a do ul. Francouzská

 • V termínu cca od 23.7.2019 dojde k omezení pravého jízdního pruhu od křiž. s ul. 17.Listopadu (od Slovanu) ve směru na Ostravu – budou zahájeny práce na opravě sil. odvodění, bourání silničních obrub a přídlažby

Aktuálně prováděné práce na mostě přes trať ČD:

 • Probíhá tryskání a nátěr vnitřních částí truhlíku ocelových nosníků
 • Pokračuji práce na tryskání vnějších ploch nosné konstrukce v kritických místech (klouby, nad opěrami, ložiska)
 • Provádění sanačních prací na spodní stavbě mostu (opěry, pilíře)
 • Provádění oprav demontovaného prstového mostního závěru
 • Došlo k úplnému osazení nové vnitřní ocelové římsy na severní straně mostu (směr Opava)
 • Provádění dokončení osazení nové vnitřní ocelové římsy na jižní straně mostu (směr Ostrava)

U mostu nad tratí SŽDC platí stále obousměrné omezení levých rychlých jízdních pruhů. Provoz je proto střídavě sveden do jednoho jízdního pruhu (pravého) v každém směru jízdy.

 

Fotodokumentace k nahlédnutí