17.5.2019 Aktuálně prováděných prací na stavbě „Rekonstrukce a modernizace silnice II/479 Ostrava, ul. Opavská“.

 • provedená výšková úprava silničních obrub a spárování přídlažby v úseku MK ul. Třebovická – křiž. s ul. 17.listopadu (pravý jízdní pruh)
 • Provedená recyklace podkladní vrstvy vozovky pravého jízdního pruhu ve směru na Opavu
 • Provedena pokládka výztužného geokompozitu
 • Příprava pro umístění indukčních smyček SSZ
 • V termínu od 17. - 18.5.2019 (pátek/sobota) bude provedena pokládka ložné a obrusné vrstvy vozovky v místě pravého jízdního pruhu ve směru na Opavu
 • V termínu od 20.5.2019, předpoklad převedení provozu do již opraveného pravého jízdního pruhu ve směru na Opavu a zahájení prací v levém jízdním pruhu
 • Dokončení odstranění plechových říms a dočištění na vnitřních římsách mostu přes trať SŽDC
 • Odstranění revizních zařízení (vozíků) vč. vodících prvků ze spodní strany nosné konstrukce mostu prozatím mimo trať ČD
 • Provedena demontáž stávajícího prstového mostního závěru na opěře 4 (vyčištění a následné pozinkování)
 • Probíhá vyčištění a tryskání vnitřních částí truhlíku ocelových nosníků
 • Odstranění pozůstatku původních mostních závěrů uvnitř truhlíku
 • Provádění tryskání vnějších ploch nosné konstrukce v kritických místech (klouby, nad opěrami, ložiska)
 • Provádění úprav napojení přechodového kusu betonové svodidla na navazující Svinovské mosty 

U mostu nad tratí SŽDC platí stále obousměrné omezení levých rychlých jízdních pruhů. Provoz je proto střídavě sveden do jednoho jízdního pruhu (pravého) v každém směru jízdy.

Fotodokumentace k nahlédnutí.