17.5.2019 Aktuálně prováděné práce na stavbě „Rekonstrukce a modernizace silnice II/470 Ostrava, ul. Orlovská“.

  • Provedení znovu osazení - výškové úpravy silničních obrub a přídlažby v úseku křiž. ul. Bohumínská – Kubínová ve směru na Rychvald
  • Provedení opravy - výměny silničního odvodnění komunikace v úseku křiž. ul. Bohumínská - Betonářská ve směru na Rychvald
  • Provedení frézování pravého jízdního pruhu vozovky ve směru na Rychvald, a to v úseku křiž. ul. Betonářská – Kubínová
  • Provedení recyklace podkladní vrstvy vozovky v úseku křiž. ul. Betonářská – Kubínová ve směru na Rychvald
  • V termínu od 22. - 24.5.2019 (středa-pátek) plánována pokládka ložné a obrusné vrstvy vozovky v úseku křiž. ul. Betonářská – Kubínová ve směru na Rychvald
  • Provedení odstranění konstrukčních vrstev vozovky vč. postupného doplnění nových vrstev v místě autobusových zálivů Na Liščině, Důl Heřmanice (příprava pro zřízení CB krytu)
  • Provedení frézování povrchu v šíři 1,0 m v místě plánované opravy silničních obrub a přídlažby v úseku křiž. ul. Kubínová – Betonářská ve směru na Ostravu
  • Vybourání obrub a kamenné přídlažby v úseku křiž. ul. Kubínová – Betonářská ve směru na Ostravu
  • Odstranění poškozených betonových žlabů pro jejich následnou výměnu ve zpevněné částí příkopů
  • V termínu 18.5.2019 (sobota) dojde v čase 6.00 – 18.00 k úplné uzavírce silnice v úseku mezi ulicemi Vrbická - Záblatská z důvodu plánovaného překopu silnice ve vazbě na provedení osazení nové korugované trouby propustků přes Heřmanický potok. Vozidla jedoucí na Ostravu budou proto vedena po objízdné trase ul. Michálkovická – Rychvaldská – Čs. Armády –   Fišerova – Vrbická. Vozidla jedoucí ve směru na Rychvald budou vedena po objízdné trase Betonářská – Hladnovská – Michálkovická – Rychvaldská – Michálkovická

 Fotodokumentace k nahlédnutí. 

 

Ve vazbě na výše prováděné práce došlo v termínu od 9.5.2019 (čtvrtek) ke zjednosměrnění úseku mezi křižovatkou s ul. Kubínová – Betonářská ve směru do Ostravy, které potrvá přibližně do začátku měsíce 07/2019. Vozidla jedoucí od Ostravy ve směru na Heřmanice a Rychvald jsou proto i nadále rozdělena do dvou objízdných tras.

 

Trasa na Heřmanice:

Po ul. Betonářská (Hladnovská), Michalkovická dále po Heřmanické na ul. Koněvovu a do Heřmanic.

 

Trasa na Rychvald:

Po ul. Betonářská (Hladnovská), Michálkovická, Čs. armády na Rychvaldskou a dále na Rychvald.