17.5.2019 Ukončení výstavby nové trasy silnice II/478 (prodl. ul. Mostní I. etapa), je plánováno k 30.6.2019.

Přehled plánovaných prací a fotografie mapující aktuální stav dokončující se výstavby této stavby.

  • Postupné dokončení pokládky obrub a přídlažby v trase nově budované komunikace vč. chodníku pro pěší a cyklotrasy
  • Plánována pokládka penetračního makadamu v trase nově budované komunikace
  • Pokládka asfaltových vrstev v nově vybudované trase komunikace je plánována v termínu od 3.6.2019
  • V termínu 22-23.6.2019  v čase 8.00 – 13.00 (sobota/neděle) bude probíhat za úplné uzavírky výměna stávajících asfaltových vrstev vozovky v úseku nově vybudované OK  Mostní/Paskovská po křiž. s ul. Frýdecká. V případě nepřízně počasí je stanoven náhradní termín 29-30.6.2019.
  • Plánována pokládka štěrkodrtí v trase nově zřízené cyklotrasy a chodníku pro pěší
  • Postupné dokončení výstavby protihlukové stěny
  • Dokončení betonáže říms a provedení pokládky litého asfaltu u mostu přes Šídlovecký potok vč. provádění kamenné dlažby a terénních úprav pod mostem
  • Dokončení betonáže říms a pokládky litého asfaltu u mostu přes ul. Domovskou, osazení sloupků PHS vč. provádění kamenné dlažby a terénních úprav pod mostem
  • Dokončení betonáže říms a pokládky litého asfaltu u mostu přes potok Ščučí, osazení sloupků PHS vč. provádění kamenné dlažby a terénních úprav pod mostem
  • Provedení výsadby izolační zeleně a postupné dokončování vegetačních úprav (trávní osivo, keře, stromy, popínavé rostliny).

Fotodokumentace k nahlédnutí.