17.5.2019 přehled prací a organizace dopravy v následujícím období společně s fotografiemi mapující aktuální stav výstavby.

 

Aktuálně prováděné a plánované práce:

 • Provedená pokládka podkladních a ložných asf. vrstev na západní straně nově vybudovaných mostů vč. trasy na ul. Výškovická
 • Osazení zábradlí na nově vybudovaných západních mostech přes ul. Rudná a nad tratí ČD
 • Pokládka konstrukčních vrstev chodníku a dlažeb vč. výložníkových a chodníkových stožáru světelné signalizace na západní straně ul. Výškovická ve směru na Výškovice
 • Osazování stožáru veřejného osvětlení na západní straně ul. Výškovická ve směru na Výškovice
 • Provádění budování provizorní tramvajové trati na nově zřízených západních mostech a trasy komunikace na ul. Výškovická
 • Vrtání záporového pažení a stavba ochranné konstrukce v místě plánované výstavby nových východních mostů přes ul. Rudná a nad tratí ČD
 • Provedená výstavba opěrní zdi na ul. U Výtopny

 

Organizace dopravy:

 • Úplná uzavírka ulice Rudná v období 7.6 (21:00) - 9.6. (18:00) = demolice východních mostu nad ul. Rudná
 • Úplná uzavírka železniční trati v období 15.6 (8:45-19:00) - 16.6. (8:45-14:00) = demolice východních mostu nad tratí ČD
 • Uzavírka trati DPO z důvodu budování nové proviz. trati 23.5 (6:00) - 3.6 (18:00)
 • Úplná uzavírka ulice Výškovická pro individuální automobilovou dopravu v období 4.6 (0:00) demolice výstavba nových východních mostů vč. úpravy trasy komunikace
 • Kyvadlové řízení provozu na ulici U výtopny = etapovitá částečná uzavírka až do konce výstavby

 

Fotodokumentace k nahlédnutí.