8.4.2019 Upozorňujeme na uzavírku silnice III/4648 v prostoru vjezdu do kamenolomu v Bohučovicích na Opavsku. Jedná se o celkovou rekonstrukci silnice v úseku délky cca 188 m.

Nová konstrukce vozovky je navržena v tl. 0,67 m s obrusnou vrstvou z ACO 11+ tl. 50 mm. Součástí rekonstrukce bude odvodnění, napojení čtyř stávajících vjezdů na sousední pozemky, pod pravým okrajem komunikace bude provedena opěrná zeď v délce 100 m za účelem zamezení ujíždění silnice směrem k rodinné zástavbě.

Předmětem rekonstrukce bude i část komunikace vedoucí do kamenolomu, která bude mít shodné konstrukční složení jako hlavní trasa komunikace. V rámci stavby dojde i k rekonstrukci stávající retenční nádrže a sedimentačních nádrží, které se nachází podél komunikace vedoucí do kamenolomu a tvoří odpadní koryto.

Investory stavby jsou SSMSK, p.o. a Kamenolomy ČR.

 

Rekonstrukce silnice bude probíhat do 26.6.2019.

 

Stavba bude realizována za úplné uzavírky silnice III/4648 v km 2,923 – 3,121 provozního staničení v úseku od konce zástavby obce Bohučovice směr kamenolom po křižovatku se sil. III/4643 (směr Jakubčovice).

Objízdná trasa bude vedena po silnici III/4648 (směr Bohučovice) do Města Hradec nad Moravicí, zde vpravo po sil. I/57 (směr Opava). V obci Branka u Opavy po odbočení vpravo na sil. III/4644 (směr Chvalíkovice), na konci obce Chvalíkovice po odbočení vpravo na sil. III/4643 (směr Jakubčovice, Bohučovice) a odbočením vpravo zpět na sil. III/4648. Dtto v opačném směru.