2.9.2020 Aktuálně prováděné a provedené práce:

 • Přípravné práce (armování, bednění) pro postupnou betonáž jednotlivých autobusových zálivů
 • Provedena betonáž první poloviny okružní křižovatky ulic Těšínská / Petřvaldská
 • Postupné dokončování zřízení kamenných obrub a kamenné přídlažby v místě středových ostrůvku a vysazených ploch u přechodů pro chodce
 • Provádění osazování dlažby v místě vybudovaných ostrůvků v rámci přechodu pro chodce
 • Návoz ornice do již nově vybudovaných středových ostrůvků
 • Zahájení celoplošného frézování vozovky
 • Dokončování kamenné rovnaniny v místě vtoku a výtoku u jednotlivých propustků
 • Přípravné práce pro sanaci spodní stavby a pohledových ploch jednotlivých propustků a mostu

 Uvedené práce jsou i nadále koordinovány s plánovanou výsadbou v nově zřízených středových ostrůvku a vysazených chodníkových ploch (investor Městský úřad Radvanice a Bartovice).

 

 Organizace dopravy

 V úseku mezi ulicemi Fryštátská - Dvorová  je provoz i nadále částečně omezen. Došlo pouze k obousměrnému zúžení jízdních pruhů a přesunu stávajících zastávek.

Od 3.8. 2020 probíhá úplná uzavírka okružní křižovatky ulic Kaštanova x Petřvaldská pro individuální a nákladní dopravu. Doprava je proto i nadále vedena po předem stanovené objízdné trase a to ve směru od Petřvaldu po silnic I/59 a dále pak po silnici I/11 ul. Rudná. V opačném směru od Havířova a Ostravy budou vozidla moci využívat objízdné trasy po silnici I/11 ul. Rudná – II/478 – III/4703 ul. Šenovská a MK ul. Pod Bažantnicí. Autobusová doprava vč. vozidel IZS využívají kyvadlového průjezdu přes okružní křižovatku pomocí upraveného tzv. bypassu, který je řízen světelnou signalizací.

 

V termínu od 11.9. – 23.9.2020 bude zahájena pokládka asfaltových vrstev vozovky v níže schváleném režimu stavby:

 

Úsek od okružní křižovatky v Šenově po autobusové zastávky „Šenov, ČSAD“

 11.9.2020, 00:01 hodin – 16.9.2020, 24:00 hodin

 • Pokládka geomříží a podkladních vrstev bude probíhat vždy v jednom jízdním pásu, tento bude uzavřen a ve druhém jízdním pásu bude obousměrně vedena veřejná hromadná autobusová doprava a v případě nutnosti příjezd k nemovitostem na ul. Těšínské, které mají možnost vjezdu pouze z této komunikace;
 • Autobusová zastávka „Šenov, Škola Podlesí“ bude v termínu 11.9.2020 – 16.9.2020 dočasně neobsluhována;

 

Úsek od okružní křižovatky v Šenově přibližně k dopravní značce označující začátek a konec Šenova

 17.9.2020, 00:01 hodin – 19.9.2020, 24:00 hodin

 • Pokládka geomříží a podkladních vrstev bude probíhat vždy v jednom jízdním pásu, tento bude uzavřen a ve druhém jízdním pásu bude obousměrně vedena veřejná hromadná autobusová doprava a v případě nutnosti příjezd k nemovitostem na ul. Těšínské, které mají možnost vjezdu pouze z této komunikace;
 • Úsek bude rozdělen a řízen samostatnými semafory tak, aby autobusová zastávka „Šenov, křižovatka č. 1 a č. 2 byla vždy v neuzavřené části;
 • Nový autobusový záliv bude možno využívat pouze pro výstup cestujících, nikoli pro zajíždění autobusů;

 

Obrusná vrstva živice

 • Pokládka obrusných vrstev bude probíhat vždy v jednom jízdním pásu, tento bude uzavřen a ve druhém jízdním pásu bude obousměrně vedena veřejná hromadná autobusová doprava a v případě nutnosti příjezd k nemovitostem na ul. Těšínské, které mají možnost vjezdu pouze z této komunikace;

 

Rozdělní jízdních pro pokládku obrusné živičné vrstvy

21.9.2020 – jízdní pás od zastávek „Šenov, ČSAD“ po okružní křižovatku v Šenově

22.9.2020 – oba jízdní pásy v úseku od okružní křižovatky v Šenově přibližně k dopravní značce označující začátek a konec Ostravy

 23.9.2020 – jízdní pás od okružní křižovatky v Šenově k autobusovým zastávkám „Šenov, ČSAD“

 -  Autobusová zastávka „Šenov, Škola Podlesí“ bude ve dnech 21.9.2020 a 23.9.2020 dočasně neobsluhována;

-  Ostatní dotčené zastávky po trase budou po dobu plánované pokládky dočasně přemístěny.

 

V případě nepřízně počasí může docházet k úpravě takto již schválených termínů.