PORTÁL ZIMNÍ ÚDRŽBY SILNIC II. A III. TŘÍD

v Moravskoslezském kraji

 

Řidiči mají možnost sledovat průběh zimní údržby silnic II. a III. tříd v Moravskoslezském kraji prostřednictvím webové aplikace „Portál zimní údržby“. Tato aplikace obsahuje základní informace o rozsahu udržované silniční sítě, o pořadích důležitosti při provádění zimní údržby dle jednotlivých tahů a v neposlední řadě o v zimě neudržovaných úsecích. A hlavně zobrazuje reálné informace o pohybu sypačů a dalších strojů zimní údržby.

Na mapovém podkladu s možností zoomování je možno sledovat provádění zimní údržby na konkrétním úseku za posledních až 9 hodin. Je vidět aktuální pozice posypových vozů, je možno vyhledávat konkrétní místa a volit optimální trasu jízdy. Mapa obsahuje také úseky silnic, které se z důvodů jejich parametrů anebo pro jejich malý dopravní význam v zimě neudržují.

Dále aplikace poskytuje možnost zobrazení dalších informací o počasí včetně aktuálních srážek, klepnutím na ikonky kamery se zobrazí nejen aktuální stav silnice v místě, ale také základní údaje o místním stavu počasí. K dispozici jsou také odkazy na důležité stránky, které poskytují podrobné informace nejen o počasí, ale také o silničních uzávěrách a dopravních nehodách.

Je možno si pro každý okres Moravskoslezského kraje stáhnout zobrazení mapy silniční sítě II. a III. tříd se zobrazením pořadí důležitosti zimní údržby na jednotlivých silničních tazích.

Vzhledem k různým subjektům zajišťujícím zimní údržbu na území Moravskoslezského kraje zatím aplikace neobsahuje informace o pohybu zimní techniky na silnicích I. třídy a na místních komunikacích v jednotlivých městech a obcích.

Aplikace je dostupná jak na webových stránkách Správy silnic Moravskoslezského kraje www.ssmsk.cz, nebo na adrese www.zimniudrzba.cz. Aplikace je částečně optimalizována pro používání i na mobilních telefonech.

Budeme rádi za Vaši odezvu, zda Vám aplikace pomohla, případně co máme ještě vylepšit.