16.11.2023 Provedené práce:

  • dokončení osazování silničních obrubníků do bet. lože ve 2. úseku stavby (ul. Olbramická)
  • pokládka žulového dvojřádku do bet. lože ve 2. úseku stavby (ul. Olbramická)
  • lokální pokládka ložné vrstvy vozovky ve 2. úseku stavby (ul. Olbramická)
  • překop vozovky a osazení HDPE trub u dvou propustků ve 2. úseku stavby

 

Plánované práce:

  • pokládka žulového dvojřádku do bet. lože ve 2. úseku stavby (ul. Olbramická)
  • čištění a výměna uličních vpustí + poklopů kanalizačních šachet ve 2. úseku stavby (ul. Olbramická)
  • stavební práce na propustcích (osazení vtokových jímek, betonáž čel, zařezání trub)

 

Organizace dopravy:

Stavební práce probíhají za úplné dopravní uzavírky silnice III/4654 ul. Olbramická. Objízdná trasa je vedena obousměrně po silnici III/4654 (ul. Lidická), II/647 (ul. Čs. armády), III/46416, III/46414 (ul. Klimkovická) a III/4654 (ul. Klimkovická, ul. U Farmy).