13.11.2023 Technologie opravy:

bude provedena výměna krytových asfaltových vrstev, lokální opravy, výměna svodidel, reprofilace příkop, krajnice, VDZ.

Niveleta zůstane zachována. Součástí opravy je stavební údržba 3 ks propustků.

Provedeno: VDZ, montáž svodidel

Probíhající práce: připevňování geokompozitních mříží na propustcích

Plánované práce: zahájení přejímacího řízení

 

Termín ukončení: 18.11.2023