13.11.2023 Provedené práce 

SO 021 Demolice mostu ev. č. 486-012

 • bourání opěr a základů mostu

SO 102.2 Úprava komunikace na parcele č.684/1

 • zemní těleso (násyp) a pláň zemního tělesa

SO 103 Úprava sjezdů

 • konstrukční vrstvy a dlažby

SO 104 Chodníky

 • pokládka obrub a dlažeb

SO 201 Most ev.č. 486-011 přes Dolnosklenovský potok

 • zásypy
 • dosypání koryta

SO 202 Most ev.č. 486-012 přes Ondřejnici

 • demontáž skruže
 • estetizace betonů
 • odvodnění
 • odvodňovací proužek z LA

 

Plánované práce

 

SO 102.1 Úprava místních komunikací

 • Odkop zemního tělesa

SO 102.2 Úprava komunikace na parcele č.684/1

 • zemní těleso (násyp) a pláň zemního tělesa

SO 103 Úprava sjezdů

 • konstrukční vrstvy a dlažby – dokončení

SO 104 Chodníky

 • pokládka obrub a dlažeb – dokončení

SO 201 Most ev.č. 486-011 přes Dolnosklenovský potok

 • dlažby

SO 202 Most ev.č. 486-012 přes Ondřejnici

 • demontáž skruže
 • estetizace betonů
 • dlažby
 • odvodnění
 • úprava opěry stávajícího mostu (sanace a římsa)

SO 241 Opěrná zeď v km 0,030 vpravo

 • úpravy v líci zdi, obruby a dlažby

SO 242 Opěrná zeď v km 0,050 vpravo

 • úpravy v líci zdi, obruby a dlažby

SO 243 Opěrná zeď v km 0,070 vlevo

 • úpravy v líci zdi, obruby a dlažby

 

Termín dokončení 5.12.2023.