9.11.2023 Aktuálně prováděné a provedené práce:

- Provedena recyklace podkladních vrstev vozovky za studena na úseku Krmelínská - Plzeňská a Hrabovská – Rudé Armády

- Provedena pokládka podkladních asfaltových vrstev vozovky na úseku Krmelínská - Plzeňská a Hrabovská – Rudé Armády

- Prováděna pokládka finální obrusné vrstvy vozovky na Krmelínská - Plzeňská

- Prováděna výšková úprava kanalizačních poklopů před pokládkou finální obrusné vrstvy vozovky na úseku Hrabovská – Rudé Armády

- Rekonstrukce mostu 47811-3 nad dálnici D56 (dokončení sanace a nátěrů spodní stavby, zřízení kamenné dlažby ve spodní části mostu, příprava pro pokládku finální asfaltové vrstvy vozovky)

 

Organizace dopravy:

V termínu od 11.4.2023 došlo k uzavření silnice III/47811 v úseku od křižovatky se sil. II/478 ul. Krmelínská až po křižovatku s ul. Hrabovská a most ev.č. 47811-3 (most přes D56).

V termínu 4.9.2023 došlo ke znovu zprovoznění uzavřeného úseku silnice III/47811 (průtah obcí Nová Bělá) pro veškerou dopravu, a následně došlo k úplné uzavírce silnice II/478 (úsek ul. Krmelínská – Plzeňská) s dobou trvání do 30.11.2023