13.9.2023  Provedeno dosud: (5. 9. 2023 - 12. 9. 2023) 

na SO ulice P. Cingra

 • dokončena pokládka ACL a ACO, zatím bez napojení na MK
 • dokončena oprava odvodnění a výměny UV

na SO ulice Nádražní

 • Bylo provedeno celoplošné odfrézování povrchu
 • Byla provedena sanace ve vybraných místech po v odfrézování podkladu
 • dokončena pokládka ACP, ACL a ACO v úseku kolem Orlovanky

 

Práce prováděné a předpokládané do příštího KD:  (12.9.2023-19.9.2023)   

na SO ulice P. Cingra

 • Od 18.9. pokládka ACO malým finišerem a ručně, sjezdů a napojení na MK
 • Dokončení výměny obrub

na SO ulice Nádražní

 • Přechodné dopravní značení je instalováno s provozem jednosměrně po ulici Nádražní

(BUS v 37. týdnu obousměrně, v 38. jednosměrně)

 • Předpoklad úplná uzavírka pro pokládku obrusné vrstvy ul. Nádražní cca 22-23.9. bude upřesněno následně pro web.
 • pokračuje úprava kanalizačních šachet a uličních vpustí
 • pokračují lokální úpravy vybraných obrub a doplnění ve vazbě na odvodnění a pařezy  (mimo pásu podél stromů) v souladu s rozpočtem,
 • stržení krajnice v úseku kolem nádraží dle PD
 • pokládka odvodňovacího ACO drenu strana naproti sběrného dvora dle PD