4.8.2022 (termín realizace 1.7. – 31.8.2022)

 

Aktuálně prováděné a provedené práce:

  • Zřizování nové dešťové kanalizace vč. napojení uličních vpustí a trativodů
  • Výšková úprava zemních souprav a uzávěru vodovodního řádu
  • Odstraňování stávajícího povrchu komunikace do úrovně zemní pláně
  • Ochrana sdělovacího vedení spol. CETIN
  • Ochrana STL plynovodu

   

Organizace dopravy:

Stavební práce jsou prováděny za úplného vyloučení provozu na komunikaci. Za uzavřený úsek silnice je pro veškerá vozidla obousměrně vyznačena objízdná po místní komunikacích ul. Zauliční – Krásnopolská.