29.7.2022 Provedené práce

SO 244 Opěrná zeď

  • zásyp zdi

SO 202 Most 486-012

  • návoz výztuže

SO 311 Odvodnění komunikace

  • uliční vpusti

 

Plánované práce

SO 244 Opěrná zeď

  • zásyp zdi

SO 202 Most 486-012

  • odkop pro základ P3

SO 451 Veřejné osvětlení

  • první část přeložky, dokončení

 

Termín dokončení dle SoD 600 dnů od předání staveniště tj. 5.11.2023