24.6.2022 Provedené práce:

  • provedena betonáž opěr a křídel
  • provedena betonáž nosné konstrukce
  • položeno izolační souvrství vč. natavení pásové izolace na NK
  • instalace kotevních prvků mostní římsy
  • provedena ochrana rubu opěr vč. drenáží a zásypy přechodové oblasti

 

Plánované práce:

  • armování římsy
  • betonáž římsy
  • dokončení přechodové oblasti
  • příprava na pokládku živičných vrstev
  • příprava pro montáž zábradlí

 

Termín dokončení dle SoD: 28.7.2022