24.6.2022 SSMSK připravuje k realizaci stavbu „Souvislá oprava povrchu silnice III/4749 Albrechtice, ul. Hlavní“

Jedná se o stavbu převážně v zástavbě a mezi obrubami. Realizace se předpokládá od 18.7. do 15.10. 2022 převážně po polovinách, krátkodobá uzavírka je nutná pro pokládku živic okružní křižovatky.

Termín frézování (13.-22.7) bude upřesněn dle koordinace s dokončováním oprav chodníků obce. Stanovení dosud není vydáno.  

Pokládka živic bude zahájena 1.8.2022.

Zhotovitelem je firma STRABAG a.s., celková doba realizace 80 dní.

Technologie: po odfrézování povrchu dojde k výměně uličních vpustí a k výměně dvouvrstvého krytu silnice v km  3,218-4,481 silničního staničení;  délka opravovaného úseku silnice je 1 263  metrů; smluvní cena 13,4 mil. Kč