17.6.2022 Provedené práce:

 • SO 111 – Silnice II/462
 • Návoz konstrukce násypu
 • Práce na propustu v km 0,367 a na propustu km 0,220
 • Pokládka drenáží
 • Práce na Hrubých terénních úpravách (HTÚ)
 • SO 302 Dešťová kanalizace
 • Výkopy a pokládka potrubí vč. revizních šachet
 • SO 451 Veřejné osvětlení

Osazení plastových trub pro založení sloupů VO

 

Plán následných prací na období do KD 24

 • SO 111 – Silnice II/462
 • Návoz konstrukce násypu
 • Práce na propustu v km 0,367 a na propustu km 0,220
 • Pokládka drenáží
 • Práce na Hrubých terénních úpravách (HTÚ)
 • Sejmutí ornice a zemní práce v prostoru křižovatky s I/57
 • SO 301 Dešťová kanalizace
 • Výkopy a pokládka potrubí vč. revizních šachet
 • SO 451 Veřejné osvětlení
 • Osazení a betonáž sloupů VO