13.6.2022 Provedené práce v 23. týdnu tj. od 6.6. - 10.6.2022:

- proveden výkop pro římsu v délce cca 50 m
- provedeno zajištění hrany výkopu v délce cca 45 m
- návoz mat. pro realizaci stavby
 

Plán prací na 24. týden tj. od/do 13.6. - 17.6.2022:

Pondělí 13.6

- odkop krajnice do úrovně pod podkladni beton, odvoz vykopku na mezideponii
- zajišťování hrany výkopu dle skladby podle PD
- vrtání trvalých zemních kotev

 

Úterý 14.6.

- odkop krajnice do úrovně pod podkladni beton, odvoz vykopku na mezideponii
- zajišťování hrany výkopu dle skladby podle PD 
- vrtání trvalých zemních kotev

 

Středa 15.6.

- odkop krajnice do úrovně pod podkladni beton, odvoz vykopku na mezideponii
- zajišťování hrany výkopu dle skladby podle PD
- vrtání trvalých zemních kotev 
- dovoz vrtací soupravy na mikropiloty 
- dovoz mikropilot HEB

 

Čtvrtek 16.6

- odkop krajnice do úrovně pod podkladni beton, odvoz vykopku na mezideponii
- zajišťování hrany výkopu dle skladby podle PD
- vrtání trvalých zemních kotev
- vrtání mikropilot na DC č.4 a pokračování směrem ve staničení 

 

Patek 17.6.

- odkop krajnice do úrovně pod podkladni beton, odvoz vykopku na mezideponii
- zajišťování hrany výkopu dle skladby podle PD
- vrtání trvalých zemních kotev
- vrtání mikropilot na DC č.4 a pokračování směrem ve staničení