4.6.2021 Aktuálně prováděné a provedené práce:

  • Dokončení opravy chodníkového tělesa v místech prováděné opravy obrub
  • Přípravné práce pro obnovu vodorovného a svislého dopravního značení (předznačení, osazení patek sloupků SDZ)
  • Dokončení sanačních prací betonových čel a říms propustků vč. sjednocujícího nátěru
  • Osazení zádržného systému v podobě zábradlí u dílčích propustků stavby
  • Dokončení úprav místa vtoku a výtoku pomocí kamenné dlažby u dílčích propustků stavby
  • Jemné terénní úpravy, spárování obrub, postupný úklid stavby

 

Organizace dopravy:

 Komunikace je již plně průjezdná, provoz je částečně omezen pouze v místech dokončujících se prací a obnovy VDZ